تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 کد مطلب:17902
گروه: برنامه‌های آینده

شعر امروز روسیه

با حضور ویچسلاو کوپریانوف (شاعر معاصر روسیه)، احمد پوری، زهرا محمدی و سیدحسین طباطبایی

ادبیات روسی برای ما ایرانیان بیشتر با آثار برجسته‌ی نثر روسی شناخته و شاهکارهای ادبیات داستانی روسیه به فارسی بارها ترجمه و منتشر شده است. اما شعر روسی مانند ادبیات داستانی روسیه چندان شناخته شده نیست و میزان شناخت و آشنایی دوستداران ادبیات در ایران با شعر روسی به ویژه شعر معاصر روسیه، در حد و اندازه‌‌ای شایسته‌ی این‌گونه‌ی مهم ادبی در روسیه نیست.

نشست ویژه‌ی شهر کتاب در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح به تحلیل و بررسی شعر امروز روسیه اختصاص دارد که با حضور ویچسلاو کوپریانوف (شاعر معاصر روسیه)، احمد پوری، زهرا محمدی و سیدحسین طباطبایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

 

http://www.bookcity.org/detail/17902