تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 کد مطلب:17934
گروه: برنامه‌های آینده

مردی که با باد صبا رفت

با حضور احمد سمیعی‌گیلانی، محمد روشن، محمدرضا سحاب، محمود جعفر‌دهقی، سعید فیروزآبادی، سهراب فتوحی، محمدهادی ورهرام، نادر حقانی، اکبر ایرانی و علی‌اصغر محمدخانی

دکتر طهمورث ساجدی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، چهل روز است که در میان ما نیست. او همیشه همدل و همراه اصحاب فرهنگ و هنر بود و خدمات علمی او در حوزه‌ی ایران‌شناسی و ادبیات تطبیقی فراموش‌نشدنی است.

با یاد او و با تحلیل و بررسی خدمات علمی و فرهنگی دکتر ساجدی، مراسم یادبودی با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی در روز پنج‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و احمد سمیعی‌گیلانی، محمد روشن، محمدرضا سحاب، محمود جعفر‌ی‌دهقی، سعید فیروزآبادی، سهراب فتوحی، محمدهادی ورهرام، نادر حقانی، اکبر ایرانی و علی‌اصغر محمدخانی در این مراسم سخن می‌گویند.

 

http://www.bookcity.org/detail/17934