تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 21 دی 1400 کد مطلب:29110
گروه: یادداشت و مقاله

بیت مشهوری که مال «شاهنامه» نیست

در روزهای اخیر بحث جعلیاتی که به «شاهنامه» فردوسی منسوب هستند، داغ شده است؛ بیت‌هایی که بعضا حتی در کتاب درس فارسی دانش‌آموزان آمده‌اند و موجب واکنش نشان دادن برخی شاهنامه‌پژوهان شده‌اند.

ایسنا: «تمام این کسانی که راجع‌به نژادپرستی، زن‌ستیزی، عرب‌ستیزی و ترک‌ستیزی فردوسی حرف زده‌اند و از ایران‌گرایی در شاهنامه سخنانی گفته‌اند و نوشته‌اند، اغلب بدون مطالعه متن شاهنامه این حرف‌ها را زده‌اند!»؛ این را جلال خالقی مطلق با معرفی «ز شیر شتر خوردن و سوسمار» به عنوان یکی دیگر از جعلیات منسوب به «شاهنامه» گفته است.

 در روزهای اخیر بحث جعلیاتی که به «شاهنامه» فردوسی منسوب هستند، داغ شده است؛ بیت‌هایی که بعضا حتی در کتاب درس فارسی دانش‌آموزان آمده‌اند و موجب واکنش نشان دادن برخی شاهنامه‌پژوهان شده‌اند.  

صفحه‌ای به نام محمدرضا شفیعی‌ کدکنی نیز که در روزهای اخیر به معرفی این بیت‌های جعلی پرداخته و فهرستی را هم از شاهنامه‌های معتبر منتشر کرده است، حالا نوشتاری را از جلال خالقی مطلق به اشتراک گذاشته که در آن یکی دیگر از بیت‌های جعلی منسوب به فردوسی معرفی شده است:  «کسانی که شاهنامه را خوب مطالعه نکرده‌اند و اصولا متون کهن را درست نمی‌شناسند، بهتر است در این مقولات اظهار عقیده نکنند. 

یعنی اول آن متن را خوب مطالعه کنند و بعد نتیجه‌ای را که به دست می‌آورند، بدون غرض بیان کنند. 

فریب دادن خوانندگان و شنوندگان کار درستی نیست. 

تمام این کسانی که راجع‌به نژادپرستی، زن‌ستیزی، عرب‌ستیزی و ترک‌ستیزی فردوسی حرف زده‌اند و از ایران‌گرایی در شاهنامه سخنانی گفته‌اند و نوشته‌اند، اغلب بدون مطالعه متن شاهنامه این حرف‌ها را زده‌اند! بدون آشنایی با متون کهن اوستا و متون پهلوی و تاریخ ساسانیان و تاریخ پیش از اسلام. 

این‌ها برای این‌که عقیده‌ای را تبلیغ کرده باشند یا از یک بینش سیاسی حرف زده باشند، این حرف‌ها را گفته‌اند. 

این حرف‌ها هیچ سندیت و پایه علمی ندارند. 

یک قطعه خیلی مشهوری در شاهنامه هست 

«ز شیر شتر خوردن و سوسمار 

عرب را بدان جا رسیده است کار 

که تاج کیانی کند آرزو 

تفو بر تو ای چرخ گردن تفو...»

این‌ها مال شاهنامه نیست. 

این‌ها را کسان دیگری از شعوبیه و ایرانیان خیلی وطن‌دوست تحت تاثیر شاهنامه سروده‌اند و وارد شاهنامه کرده‌اند. 

دکتر جلال خالقی مطلق، مصصح و شاهنامه‌شناس گفت‌وگو با مجله کرگدن، شماره بیستم، صفحه ۲۱»

 

http://www.bookcity.org/detail/29110