تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 25 دی 1400 کد مطلب:29134
گروه: یادداشت و مقاله

رساله در فک

در روزگاری که ندانند مردمان فکّ شریف از بزرگ‌ترین ثروت‎های ملّی است و فکّاکان مهم‎ترین عاملان تولید و مصرف ثروت‎اند، چه می‌شود کرد‎؟

مجله‌ی طنزآور: در میان اعضای رئیسه‌ی بدن، هیچ عضوی اشرف و اعلی از فکّ نیست. اگر این عضو شریف درست جنبانده شود، اهرم سایر حرکات عالم است. اگر دمی از جنبیدن بازبایستد، در اداره‌ی همه‌ی امور و همه‌ی شئون عالم خلل راه می‌یابد. از این‌روست که صدرالفکّاکین، از اساتید ذوفن در فکّ پروری و نیز از اجله‌ی شعرای فکّ‌سرا، خطاب به یکی از شاگردان خلفش فرمود:

 حاصلِ آثارِ فک است این جهان                 ور نَبُوَد فک، همه عالم فناست

فک° تو بچرخان و بجنبان دهن                  تا بچپد چپ ز مکانش به راست

گر که تو را فک بنماییم راست                     حکمرواییت به دنیا رواست

            اگر فعّالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فعّالان سایر حوزه‎ها، این رهنمود صدرالفکّاکین را نصب‎العین خود قرار می‎دادند، و به جای فعّال شدن و فعّالیّت، فکّاک می‌شدند و به فکّاکیّت می‌پرداختند، یقین است که در و دروازه‌ی عالم بر پاشنه‌ی دیگری می‌چرخید. لذا برای پرهیز از خطاهای مکرر و رفتن به مسیرهای پرزیان و ضرر، نکاتی از مراحل، آداب و قواعد فکاّکیّت از «رساله در فکّ»، تحریر حضرت صدرالفکّاکین تذکار داده می‌شود. حضرت ایشان به کرّات و مرّات فرموده‎اند: بین سمع و فک یک بند انگشت هم فاصله نیست، اما:

آن رهروان رفته در جاده‌ی ضلال   گر پند می‎گرفتند از آن چشمه‌ی زلال

فکّ این‎چنین نبود بی‎کس و غریب               مستور، قدر و رفعت و مرتبتش در کمال

 

            در روزگاری که ندانند مردمان فکّ شریف از بزرگ‌ترین ثروت‎های ملّی است و فکّاکان مهم‎ترین عاملان تولید و مصرف ثروت‎اند، چه می‌شود کرد‎؟ و بدا که از یادبرود محافظت از این ثروت ملی، وظیفه‌ای فوق ملّی است. اگر شورای عالی پدافکّ فراملی به مسئولیت خطیر فک‎بانی و فکّ‌پایی‏اش درست عمل کرده بود، شاید کار به این‎جا نمی‎کشید.

         علی ایّ حال، به حسب وظیفه‌ی ملّی در قبال این عضو شریف مظلوم و مغفول، بر همگان و بالاخص همه‌ی فعّالان، اوجب واجب است که  به جبران مافات برخیزند که علمِ به ضرر، مقدمه‌ی حصول منفعت است.

 

فکّ : شریف‎ترین عضو در میان اعضای رئیسه.

فکّ‌جو: داوطلب مستعد گذراندن مراحل فکّ‎پروری.

فکّ‎یاب: فکّاکی که فکّ‎های مناسب و مستعد را شناسایی و به مراجع ذی‎ربط معرفی می‎کند.

فکّ‌گاه: محل آموزش فک‎پردازی و فک‎پروری فک‎جویان، و آماده ساختن آنان برای مراحل بعد، زیر نظر استادان فکّ‌آموز.

فکّ‎جنبانی یا فکّ‏زنی: نخستین مرحله‌ی آموزش حرکت‎های فکّ در همه‌ی جهات، به‎ویژه راست‌فکّی و چپ‌فکّی و کسب توانایی تبدیل کردن سریع، به‎موقع و موافق وضعیت چپ‌فکّی به راست‎فکّی و بالعکس.

فکّ‎نِما: وسیله‌ی مخصوصی است که فکّ را از جهات مختلف نشان می دهد. تمرین‎های انفرادی فک‎ورزی و تنظیم حرکات فکّ در برابر فک‎نِما انجام می‎گیرد.

فکّ‌پیرا یا فکّ‌ویرا: استاد فکّ‌آموزی که حرکت‎های ریز و درشت فکّ‌ها را ویرایش می‎کند.

فکّ‎ور:  کسی که به حکم شورای عالی پدافکّ فراملی و بنا به تشخیص و گزارش فک‌شناسان رسمی، دارای فکّ مناسب است و می‎تواند مراحل تفکّک را، به جای تفّکر، طی کند.

فکُّور یا فکُّوره: فکّ‌وری است که مرحله‌ی تفکیک، یعنی گسیختن هرگونه رابطه میان مغز و فکّ، را با تمرینات لازم با موفقیت سپری کرده، و فکّ او به لرزش و  جنبش دائمی درآمده باشد و بتواند بی‎وقفه فک‌فک بزند .

فکّاک یا فکّاکه:  فکُّور یا فکُّوره‎ای است که ‎دو مرحله‌ی پیشین را با موفقیت تمام گذرانده و یکفکّ(مانند یکدل) و تمام‎فکّ (مانند تمام‎وقت) شده باشد. شورای پدافکّ فراملی این‎ها را در مصادر امور حساس قرار می‎دهد.

فکّ‌سالار: فکّاک یا فکّاکه‏ای که همه‌ی مراحل کمال فکّ را با موفقیت گذرانده، به مرحله‌ی استادی و ره‎نمایی رسیده باشد. وظیفه‌ی پرورش و هدایت داوطلبان برگزیده‌ی عرصه‌ی فکّاکیّت با فکّ‌سالاران است.

دوره‌ی عالی فکّاکیت: بالاترین دوره‌ی آموزش فکّاکان و فکّاکه‎هایی که تجربه‌ی عملی کافی هم داشته باشند. در این دوره شیوه‏های تبدیل کردن فکّ‌ لرزه‎ها به اهرم‎های حرکت و سکون و کسب توانایی تبدیل کردن فعل به قول، بلااستفاده کردن ید، و خلع ید از دیگران به ضرب فکّ، آموزش داده می‌شود.

فکّستان: محل چپ و راست کردن، صافکاری، روغنکاری، تعمیر و نیز تعویض فکّ‌هایی که به طور دائمی نجنبند، یا به طور مطلوب جنبانده نشوند. فکّ‎پزشکان و فک‎ّتیماران، با همکاری فکّ‎سازان، فکّ‎گردانان، فکّ‎دوزان، فکّ‎سوزان، فک‌جوشان و  به کمک انواع فکّ‌ابزارهای نرم و سخت، فکّ‎ها را به حالت مطلوب درمی‌آورند. همه‌ی هزینه‎ها را شورای عالی پدافک فراملی می‌پردازد.

                                                                                                (ادامه در شماره‌ی آینده)

 

 

 

 

http://www.bookcity.org/detail/29134