تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1400 کد مطلب:29366
گروه: اخبار حوزه فرهنگ

نظریه‌های جهانی شدن

حسین کچویان/ انتشارات امیرکبیر

ایران: انتشارات امیرکبیر در سال 1400 به بازنشر سه اثر از دکتر حسین کچویان، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، پرداخته است که کتاب «نظریه‌های جهانی شدن» عنوان سومین جلد از این مجموعه است که یکی از مهم‌ترین پدیده‌های دوران مدرن و نظم نوین جهانی را مورد توجه قرار داده است.
این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که مؤلف در آنها تلاش داشته است تا با رویکردی نظری و انتقادی به واکاوی پدیده جهانی شدن و جنبه‌های گوناگون آن بپردازد.
کچویان در پیشگفتار کتاب در مورد اهداف خود از نگارش این اثر چنین می‌‌آورد: «انگیزه‌های اولیه در تقریر نوشتارهای این کار از آگاهی نسبت به ابهامات و خطاهایی برمی‌خاست که این نظرات در زمینه درک ماهوی جهانی شدن و توضیح واقعیت جهان کنونی با آن مواجه گردیدند.
آشکارترین این ابهامات که برای هر شخص درگیر در مباحثات جهانی شدن براحتی و به برجسته‌ترین صورت تشخیص داده می‌شود، ناظر به معنا و مفهوم جهانی‌شدن می‌باشد.
از مهم‌ترین این ابهامات که در تعیین ماهیت جهانی شدن جایگاه کلیدی و نقشی کانونی دارد، ابهام موجود بر سر جهانی شدن به مثابه نظمی وحدت آفرین و همگون کننده یا جهانی شدن به معنای روندی تفرق‌انگیز و تکثرافزاست. این که جهانی شدن به کدام یک از این دو معنا فهمیده شود هم در واقعیت جهانی شدن و هم در ماهیت نظریه تأثیری کاملا جوهری و زیر و رو کننده خواهد داشت.»

http://www.bookcity.org/detail/29366