خرید فایل‌های دیداری مرکز فرهنگی شهر کتاب

فایل‌های نشست‌ها و درس‌گفتارها را تلفنی تهیه کنید.

فراخوان ششمین دوره‌ی جایزه و نشان ابوالحسن نجفی

مهلت ارسال آثار پایان شهریور ۱۴۰۱

علت اصلی شهادت سهروردی تقابل بنیادین بود

گزارش درس‌گفتار «وصف اشراقی اسلام و مزدیسنا در تقابل با قشری‌گری»

ساختار حکمت اشراقی سهروردی بر بنیانی فلسفی استوار است

گزارش درس‌گفتار «ضرورت فلسفیِ سلوک باطنی نزد سهروردی»

شیخ اشراق و ملاصدرا در نقد نظریه مشائین چه دیدگاهی دارند؟

گزارش درس‌گفتار بررسی تطبیقی علم الهی از نگاه شیخ اشراق و ملاصدرا

تجرید اشراقی

گزارش درس‌گفتار «سعادت در نگاه سهروردی: تأملی در سازگاری آن با مبانی و اصول اخلاق متعارف عقلانی»

گزاره بنیادین انسان‌شناسی شیخ اشراق متفاوت است

گزارش درس‌گفتار «جایگاه حکمت عملی در انسان‌شناسی اشراقی»

خلاقیت سهروردی در نگارش قصه غربت غربی و نمودی از تعالیم اشراقی

گزارش درس‌گفتار «بینامتنیت در قصیده‌ی مروارید سریانی و قصه‌ی غربت غربی سهروردی»

انسان در قبال تصدیقاتش مسئولیت اخلاقی دارد

گزارش درس‌گفتار «ظرفیت‌های حکمت سهروردی در فلسفه اخلاق»

تعریف مفهومی در فلسفه سهروردی چیست؟

گزارش درس‌گفتار «واقع‌گرایی بی‌واسطه و نقش آن در نظریه تعریف در فلسفه سهروردی»

سهروردی جان‌باز عشق بود

گزارش درس‌گفتار «الهیات عشق به روایت سهروردی و مولانا»

بهره‌مندی سهروردی از آراء و آثار حکیم ترمذی

گزارش درس‌گفتار «حکیم ترمذی و سهروردی»

چرا سهروردی حکمتش را حکمت خسروانی نامیده است؟

گزارش درس‌گفتار «بازجست اندیشه‌ی سهروردی در گاهان زرتشت»

چرا سهروردی با زبانی تند به نقد ذات‌گرایی می‌پردازد؟

گزارش درس‌گفتار «سهروردی و نقد ذات‌گرایی»

از شیخ اشراق تا مانی

گزارش درس‌گفتار ریشه‌های حکمت نوریه سهروردی

حقیقت مرگ نزد سهروردی چگونه است؟

گزارش درس‌گفتار حقیقت مرگ در فلسفه سهروردی و مقایسه با ابن سینا»

فیلسوفانی که از تنهایی جامعه‌ جهل‌زده سخن می‌گویند

گزارش درس‌گفتار «مقایسه‌ی حی‌ بن‌ یقظانِ ابن طفیل و قصه الغربه الغربیه سهروردی»

سهروردی نحوه مشاهده موجودات عالم مثال را چگونه توجیه می‌کند؟

گزارش درس‌گفتار «نحوه مشاهده موجودات عالم مثال از منظر شیخ اشراق»

سهروردی در باب تناسخ ندانم‌انگار بوده است

گزارش درس‌گفتار «سهروردی و انگاره‌ی تناسخ»

چگونه بابا افضل کاشانی می‌تواند میراث‌دار سهروردی باشد؟

گزارش درس‌گفتار «شیخ اشراق و باباافضل کاشانی»