«ما» و ضرورت بازاندیشی مفهوم «غرب‌زدگی»

استادان: دکتر آیدین کیخایی و دکتر نوید نادری

دوره‌ی شرح مثنوی (۲)

استاد: دکتر محمودرضا اسفندیار

دوره‌ی بازخوانی مقالات شمس (۲)

استاد: دکتر محمودرضا اسفندیار

دوره‌ی آموزش ویراستاری

استاد: علی صلح‌جو

دوره‌های آموزشی پاییزه‌ی شهر کتاب

سه دوره‌ی پاییزه‌ی شهر کتاب

دوره‌ی شرح مثنوی (۱)

استاد: دکتر محمودرضا اسفندیار

دوره‌ی بازخوانی مقالات شمس (۱)

استاد: دکتر محمودرضا اسفندیار

دوره‌ی آموزش ویراستاری

استاد: علی صلح‌جو

تمثیل و تأویل به روایت احمد غزالی

استاد: دکتر حسن بلخاری

کارگاه ترجمه‌ی متون فلسفی به زبان انگلیسی

استاد: دکتر محمدمهدی اردبیلی

دوره‌ی آموزش ویراستاری

استاد: علی صلح‌جو

کارگاه رمان ژانر

استاد: محمدحسن شهسواری

رمانتیسیسیم جریانی رو به آینده

نخستین جلسه از دوره‌ی «فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی» با تدریس میثم سفیدخوش در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST