آخرین مطالب مربوط به محمدجواد اعتمادی

غزل‌های مولانا، بازی با مرزها و میزان‌ها

گزارش دومین روز همایش «بر خوان شمس و مولانا»

جهان شادمانه‌ و بدون غم شمس و مولانا

گزارش دومین نشست درس‌گفتار «صدای شمس در کلام مولانا»

شمس آفتابی است که نورش را به ماه وجود مولانا بخشیده

گزارش جلسه‌ی اول درس‌گفتار «صدای شمس در کلام مولانا»

عبید هزل و هجو به هم نبافته است

درس‌گفتار «عبید زاکانی و فضیلت نقادی» با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی برگزار شد.

نیایش‌های عاشقانه سنایی و مفهوم جاودانگی و بی‌مرگی

درس‌گفتار «سنایی و الهیات عشق» با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی برگزار شد.

گزارش تصویری درس‌گفتار «سنایی و الهیات عشق»

۲۴ مرداد ۱۳۹۷

شعرِ عرفانی پیوندی استوار با حکیم سنایی دارد

چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به بررسی «تأثیر سنایی بر مولانا» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی چهارشنبه ۱۷ آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس‌گفتار سنایی «تاثیر سنایی بر مولانا»(جلسه دوم)

درس‌گفتار سنایی «تاثیر سنایی بر مولانا»(جلسه دوم) ۱۷ آبان با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی برگزار شد.

گزارش تصویری درس‌گفتار سنایی «تاثیر سنایی بر مولانا»(جلسه اول)

درس‌گفتار سنایی «تاثیر سنایی بر مولانا»(جلسه اول) ۱۰ آبان با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی برگزار شد.

جان معنی و معنی جان

هجدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی‌کرمانی به بحث و بررسی مثنوی «مفاهیم عرفانی در شعر خواجوی کرمانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی، چهارشنبه 24 خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

دزس‌گفتار خواجو «مفاهیم عرفانی در شعر خواجو»(جلسه دوم)

«مفاهیم عرفانی در شعر خواجو»(جلسه دوم) ۲۴ خرداد با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی برگزار شد.

جایگاه خواجو در میراث شعر عرفانی و ادبیات فارسی

هفدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی‌کرمانی به بحث و بررسی «مفاهیم عرفانی در شعر خواجوی کرمانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی، چهارشنبه ۱۷ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

درس‌گفتار خواجو «مفاهیم عرفانی در شعر خواجو»(جلسه اول) ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

درس‌گفتار«مفاهیم عرفانی در شعر خواجو»(جلسه اول) با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی برگزار شد.

ردپای شعر و اندیشه‌ی خاقانی در غزل‌های مولوی

دوازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی به بررسی «نگاه مولانا به خاقانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی، مولوی‌پژوه و محقق ادب فارسی، در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

گزارش تصویری درس گفتارهایی درباره‌ی خاقانی «نگاه مولانا به خاقانی»

درس گفتارهایی درباره‌ی خاقانی «نگاه مولانا به خاقانی» ۲۵ فروردین با حضور دکتر محمدجواد اعتمادی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST