تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 5 مهر 1399 کد مطلب:22555
گروه: اخبار شهر کتاب

آخرین مرحله‌ی داوری جایزه‌ی دکتر رضا داوری‌اردکانی

مراسم اهدای جوایز: پایان مهر ماه ۹۹

داوری ششمین دوره‌ی جایزه‌ی دکتر رضا داوری‌اردکانی که پس از پایان فراخوان، از اول مرداد سال‌جاری آغاز شده است، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

دبیرخانه‌ی این جایزه تا پایان مهلت مقرر ارسال رساله، پایان‌نامه‌های ذیل را از دانشجویان دکتری فلسفه با گرایش‌های گوناگون دریافت کرده است که سال ۱۳۹۸ از رساله‌ی خود دفاع‌کرده‌اند:

«فهم خدا از منظر ملاصدرا و مکتب تفکیک» نوشته‌ی مهدی آزادپرور، «بررسی و تحلیل خودفهمی در پدیدارشناسی هرمنوتیکی هیدگر و ریکور» نوشته‌ی سیده اکرم برکاتی، «نقد دیالکتیک در فلسفه‌ی هگل از منظر فلسفه‌ی ادبی در اندیشه‌ی کیر‌کگور» نوشته‌ی محمدهادی حاجی‌بیگلو، «بدن و عینیت در پدیدارشناسی مرلوپونتی» نوشته‌ی سمیه رفیقی، «نسبت صنعت و هنر نزد هیدگر» نوشته‌ی مرجانه سوزن‌کار، «مولفه‌های تفسیر ناایمان‌گرایانه از ویتگنشتاین، در پرتو نقد تفسیر ایمان‌گرایانه از فلسفه‌ی او» نوشته‌ی علی صادقی، «هستی‌شناسی پدیدارشناختی اثر هنری نزد رومن اینگاردن» نوشته‌ی وحید غلامی‌پورفرد، «بررسی و نقد آراء روی باسکار درباره‌ی علیت از منظر عقلانیت نقاد» نوشته‌ی علیرضا محمدی، «بررسی مقایسه‌ای جنبه‌های عرفانی تحلیل ملاصدرا و هایدگر متاخر از حقیقت وجود» نوشته‌ی بیت‌الله ندرلو، «ماهیت و کارکرد فضایل معرفتی از دیدگاه معرفت‌شناسی فضیلت و حکمت متعالیه» نوشته‌ی حسین همت‌زاده.

هیأت داوران این جایزه را دکتر رضا داوری‌اردکانی، دکتر پرویز ضیاء شهابی، دکتر شهرام پازوکی، دکتر سیدحمید طالب‌زاده، دکتر جواد صافیان و دکتر علی‌اصغر مصلح  با دبیری علی‌اصغر محمدخانی تشکیل می‌دهند.

مراسم اهدای ششمین دوره‌ی جایزه در هفته‌ی پایانی مهر ماه برگزار می‌شود و پایان‌نامه‌های برگزیده یا تشویقی معرفی و تقدیر می‌شوند.

 

http://www.bookcity.org/detail/22555