تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1399 کد مطلب:22834
گروه: اخبار شهر کتاب

درس‌گفتار «مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی شمس تبریزی»(جلسه دوم)

۵ آذر ۱۳۹۹

سخنران:

دکتر محمدجواد اعتمادی

 

این درس‌گفتار را می‌توانید در اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به آدرس bookcitycc مشاهده کنید.

http://www.bookcity.org/detail/22834