تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین 1400 کد مطلب:24493
گروه: اخبار شهر کتاب

فلسفه‌ی ریاضیات ابن‌سینا

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

این درس‌گفتار را با سخنرانی دکترمحمدصالح زارع‌ پور( پژوهشگر پسادکتری در دانشکده‌ی فلسفه‌ی دانشگاه بیرمنگام) می‌توانید مشاهده کنید.

 

instagram/ ketabofarhang

aparat.com/bookcityculturalcenter

telegram/ bookcitycc

 

http://www.bookcity.org/detail/24493