تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : یکشنبه 27 تیر 1400 کد مطلب:25016
گروه: اخبار شهر کتاب

«سایه‌ی سنگین خانم الف» پرفروش شد

پرفروش‌های شهر کتاب ساعی

فهرست پرفروش‌های شهر کتاب ساعی اعلام شد:

معادلهٔ خدا / میچیو کاکو / جمیل آریایی / انتشارات مازیار / ۳۲۰۰۰ تومان
لنگرگاهی در شن روان / چیماماندا انگزی آدیچی، رالف والدو امرسون و ... / الهام شوشتری‌زاده / نشر اطراف / ۴۹۰۰۰ تومان
ابیگیل / ماگدا سابو / نصراله مرادیانی / نشر بیدگل / ۱۳۵۰۰۰ تومان
شصت سال عاشقی / فرشاد قوشچی / نشر روزنه / ۲۹۵۰۰ تومان
فکر نکن تنهایی / الیف شافاک / صابر حسینی / نشر مروارید / ۵۵۰۰۰ تومان
سایهٔ سنگین خانم الف / پائولو جوردانو / محیا بیات / نشر برج / ۱۸۰۰۰ تومان
خاطرات یک آدم‌کش / کیم یونگ-ها / خاطره کردکریمی / نشر چشمه / ۴۰۰۰۰ تومان
روزگار سخت / ماریو بارگاس یوسا / سعید متین / نشر برج / ۸۵۰۰۰ تومان
خانه‌های تاریخ / آنا گرین، کاتلین تروپ / بهزاد کریمی / نشر مرکز / ۱۴۹۰۰۰ تومان
سیطرهٔ خیر / آیریس مرداک / شیرین طالقانی / نشر شور / ۷۰۰۰۰ تومان

http://www.bookcity.org/detail/25016