تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
نسخه چاپی/شهر کتاب
تاریخ : شنبه 25 دی 1400 کد مطلب:29138
گروه: تازه‌های کتاب

«نوشتن برای ایران» منتشر شد

کتاب «نوشتن برای ایران» نوشته ناصر علیخواه و با مقدمه ایرج نبی‌پور از سوی نشر سولار منتشر شد.

ایلنا: کتاب «نوشتن برای ایران» نوشته ناصر علیخواه و با مقدمه ایرج نبی‌پور از سوی نشر سولار منتشر شد.

 کتاب «نوشتن برای ایران» شامل چهل جستار و در شش فصل می‌شود: از جنوب و بوشهر، از تاریخ و جغرافیا، از سیاست و اجتماع، از ادبیات و هنر، از کتاب و فرهنگ، و از دیروز و امروز، عناوین فصل‌های شش‌گانه کتاب هستند. علاوه بر این فصل‌ها، کتاب دربرگیرنده مقدمه ایرج نبی‌پور (عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور) و یادداشت مونا علیخواه (دختر نویسنده) است.

ناصر علیخواه شاگردِ منوچهر آتشی بود. این دوستیِ شاگرد-استادی تا زمان مرگِ آتشی ادامه داشت. نامه‌نگاری‌های این دو، از همان زمانِ دانش‌آموزی (دهه‌ سی)، نشان‌دهنده‌ عمقِ این دوستی است! شاید همین‌ها موجب شد تا علیخواه در کنار معلمی (درست مثل آموزگارش منوچهر آتشی) به نوشتن روی بیاورد: نخستین یادداشتِ علیخواه درباره‌ فقر بود که در مجله‌ «خوشه»‌ی آن زمان منتشر شد. پس از آن علیخواه کم‌وبیش می‌نوشت و این نوشتن را در دورانِ بازنشستگی به شکلِ جدی‌تر ادامه داد که حاصلِ آن چند کتاب و بیش از صدها یادداشت و گزارش و جستار بود. «نوشتن برای ایران» برگزیده‌ای از جستارهای او در بابِ تاریخ، فرهنگ و سیاست است.

کتاب «نوشتن برای ایران» در 228 صفحه و قیمت 80 هزار تومان از سوی نشر سولار منتشر شده است.

 

http://www.bookcity.org/detail/29138