img
img
img
img
img

شهرکتاب بهشهر

  • مدیر فروشگاه: آرش فضلی
  • نشانی: بهشهر - خیابان امام خمینی - کوچه بانک ملی مرکزی
  • كدپستی: 4851765837
  • شماره تلفن:  011-34535436
  • شماره نمابر:  011-34535436
  • نشانی پست الكترونیك: behshahr.bookcity@yahoo.com
  • behshahrbookcity

نقشه دسترسی به فروشگاه:

تصاویری از فروشگاه:

اخبار فروشگاه:

  موقعیت شغلی در شهرکتاب بهشهر

شرح شغل: تکمیل کادر فروشگاهی محل کار: شهرکتاب بهشهر | لینک شرح وظایف: ذکرنشده مهارت و توانایی مورد انتظار: علاقمند و دارای روحیه کارتیمی، خلاق و کوشا ساعت کار: ذکرنشده حدود دستمزد: ذکرنشده راه پیگیری: برای پرکردن فرم تقاضا مراجعه حضوری به صندوق این فروشگاه ضروری است تاریخ درج آگهی: ۲ – اردیبهشت – ۱۴۰۱