img
img
img
img
img

موقعیت شغلی در شهرکتاب بابلسر

شرح شغل:
کادر فروشگاهی در بخش‌های مختلفی

محل کار:
شهرکتاب بابلسر | لینک

شرح وظایف:
ذکرنشده

مهارت و توانایی مورد انتظار:
این فراخوان برای خانم‌هایی است که به تازگی تحصیلات کارشناسی خود را به اتمام رسانده‌اند.

ساعت کار:
ذکرنشده

حدود دستمزد:
ذکرنشده

راه پیگیری:
رای کسب اطلاعات بیشتر به شهرکتاب بابلسر، طبقه دوم، بخش کتاب مراجعه و فرم استخدام را پرکنید تا در اولین فرصت جهت مصاحبه دعوت شوید

تاریخ درج آگهی:
۲ – خرداد – ۱۴۰۱