img
img
img
img
img
برگزاری رویداد «کاغذ قضاوت نمی‌کنه» در شهر کتاب قزوین

برگزاری رویداد «کاغذ قضاوت نمی‌کنه» در شهر کتاب قزوین

شهرکتاب قزوین یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ میزبان رویداد «کاغذ قضاوت نمی‌کنه» با همکاری نشر مون و حضور خانم زهرا طالبی و همراهان همیشگی رویدادهای فرهنگی در حوزه‌ی ژورنال‌نویسی با محوریت کتاب «چگونه عزت‌نفس خود را بسازیم» بود.
در این کارگاه پیرامون مباحث ساختار روانی من، هیجانات من، منِ اخبارگو، من در گذشته حال آینده، بایدهای من،خطاهای شناختی من، من در ارتباط با دیگران و لزوم نوشتن در مواجه با کنش‌ها و واکنش‌های احتمالی محیط اطراف ما سخن به میان آمد.

برچسب‌ها: