img
img
img
img
img
نقد و بررسی کتاب «سرنوشت تازه» در شهرکتاب قزوین

نقد و بررسی کتاب «سرنوشت تازه» در شهرکتاب قزوین

شهرکتاب قزوین پنجشنبه ٣١ خردادماه ١۴٠٣ میزبان نشست فرهنگی با محوریت نقد و بررسی کتاب «سرنوشت تازه» بود. در این نشست نویسنده‌ی کتاب دکتر فریاد ناصری به همراه جناب آقای مجید بالدران به‌عنوان منتقد حضور داشتند. جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب نیز همراهان این نشست در شهرکتاب قزوین بودند.

در این مراسم پیرامون معنا و مفهوم جهان، جهان خارجی، جهان ذهنی و زیست‌جهان از منظر نیما، بررسی تطور مفهوم طبیعت در کار و بار نیما، شیوه‌ی درک و تجربه‌ی نیما در برابر پدیدارهای جهان، آشکار شدن چهره‌ی انسان در نزد نیما، انسانی که می‌خواهد خود شود و انسانی که خود شده است سخن به میان آمد.