img
img
img
img
img
آغاز همکاری شهرکتاب با رسانهٔ ژی‌برد

آغاز همکاری شهرکتاب با رسانهٔ ژی‌برد

مؤسسهٔ شهرکتاب با هدف تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و درآمدسازی فروشگاه‌های شهرکتاب همکاری با شرکت پیشگامان زیست صنعت (رسانهٔ ژی‌بُـرد) را آغاز کرد. ژی‌برد ارائه دهندهٔ خدمات دیجیتال ساینج در مجموعهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و همکاری با شهرکتاب در چارچوب نصب نمایشگرهای حاوی تبلیغات فرهنگی و محتوای فرهنگی در فروشگاه‌های شهرکتاب است. پیش از این به صورت آزمایشی ۲۲ نمایشگر ژی‌برد در فروشگاه‌های تجریش، نیاوران و هفت‌حوض و بهشتی نصب و مسائل فنی و اجرایی آن کنترل شده بود. در دورهٔ‌ اجرای نهایی پروژه‌ٔ ژی‌برد در شهرکتاب، فروشگاه‌هایی که ظرفیت فیزیکی اجرای این پروژه را دارند میزبان نمایشگرهای این پروژه خواهند بود.

 

برچسب‌ها: