img
img
img
img
img
شهرکتاب دانشگاه: رونمایی از کتاب‌های جدید نشر نیماژ

شهرکتاب دانشگاه: رونمایی از کتاب‌های جدید نشر نیماژ

روز جمعه ۹ تیرماه در شهرکتاب از نسخه‌های جدید کتاب‌های مینیماژ نشر نیماژ در شهرکتاب دانشگاه رونمایی شد.

در این رونمایی مترجمین نشر نیماژ و از جمله سرکار خانم شیوا مقانلو حضور داشتند.