img
img
img
img
img
شهرکتاب پاسداران: فهرست کتاب‌های پرفروش

شهرکتاب پاسداران: فهرست کتاب‌های پرفروش

شهرکتاب پاسداران در اقدامی جالب فهرست کتاب‌های پرفروش فصل بهار ۱۴۰۲ این فروشگاه را به تفکیک موضوعی در صفحه اینستاگرام خود معرفی کرده است.

در ادامه این معرفی از بازدیدکنندگان خواسته شده است که نظرشان را درباره این فهرست بنویسند و بگویند کدام یک از کتاب‌ها را مطالعه کرده‌اند.

صفحه اینستاگرام شهرکتاب پاسداران در آدرس اینترنتی instagram.com/pasdaran_bookcity قابل دسترس است.