img
img
img
img
img
انتصاب قائم مقام شهرکتاب

انتصاب قائم مقام شهرکتاب

مدیر عامل شهر کتاب،  مهدی فیروزان، طی حکمی علی جعفرآبادی را به عنوان قائم‌مقام مدیرعامل منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

به نام خدا

جناب آقای دکتر علی جعفرآبادی

در بهار نوآوری ایران شهرکتاب باید پیشگامی خود را از طریق نوآوری و چابکی در حوزه فن‌آوری، ساختار خدمات، ارتباطات و جغرافیای فعالیّت حفظ و تقویت نماید.
در این پیوند جنابعالی را به سمت قائم مقامی مدیرعامل منصوب می کنم. دانش و تجربه مدیریتی موفّق فرهنگی جنابعالی در بنگاه‌های ملی و نهادهای بین‌المللی و تجربه ۱۸ ماه فعالیت دلسوزانه در موسسه شهرکتاب و علاقه و پیوند نزدیک و سازنده با مدیران فروشگاه های شهرکتاب همه و همه از عوامل انتخاب و موفقّیت شماست.
همانطور که حضوراً عرض کرده‌ام تحول و ارتقاء در بنگاه‌های فرهنگی یک ضرورت لایتغیر است و مطمئنم همه مدیران خانواده شهرکتاب مشتاق تحول و همراه و حامی جنابعالی خواهند بود.

از خداوند متعال موفقّیت روزافزون جنابعالی را مسالت می کنم.

با سپاس خاص
مهدی فیروزان
مدیر عامل