img
img
img
img
img
کتابخوانی در شهرکتاب دانشگاه

کتابخوانی در شهرکتاب دانشگاه

شهرکتاب دانشگاه از ۳۱ خردادماه اولین حلقهٔ کتاب‌خوانی را با محوریت مطالعهٔ آثاری از مکاتب کلاسیک، رمانتیسم و رئالیسم برگزار می‌کند. شرکت در این دوره نیازمند ثبت‌نام اما رایگان است و هرهفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹ برگزار می‌شود. اعضای این حلقه از تخفیف ویژه برای خرید از شهرکتاب دانشگاه بهره‌مند می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر به شهرکتاب دانشگاه سربزنید.

شهرکتاب دانشگاه

برچسب‌ها: