img
img
img
img
img
ترجمه در ادبیات معاصر در شهرکتاب قزوین

ترجمه در ادبیات معاصر در شهرکتاب قزوین

شهرکتاب قزوین ٢٩ تیر ماه ١۴٠١ میزبان نشست «تأثیر ترجمه بر ادبیات معاصر ایران» بود. در این مراسم ملیحه بهارلو (مترجم زبان انگلیسی)، مجتبی میثمی (مترجم زبان فرانسه) و سمیرا نیک نوروزی (مترجم زبان انگلیسی) حضور داشتند. در ادامه‌ این مراسم آئین رونمایی از کتاب شعر «معارضه» از «نگین فرهود» نیز برگزار شد.

شهرکتاب قزوین

برچسب‌ها: