img
img
img
img
img
عصرانه‌های کودک در شهرکتاب ابن‌سینا

عصرانه‌های کودک در شهرکتاب ابن‌سینا

دومین نشست تابستانی عصرانه‌های کودک در شهرکتاب ابن‌سینا، دوشنبه ۳ مردادماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود. این نشست با حضور نیلوفر جلیل‌وند برگزار می‌شود و به کتاب‌خوانی و عروسک‌سازی اختصاص دارد.

با توجه به محدودیت زمانی ثبت‌نام از طریق دایرکت اینستاگرام شهرکتاب بن‌سینا ضروری است.

شهرکتاب ابن سینا

برچسب‌ها: