img
img
img
img
img
مطالب با کلیدواژه:جایزه داوری
نهمین دوره جایزه دکتر رضا داوری اردکانی

21 مرداد 1402

مرکز فرهنگی شهر کتاب فراخوان نامزدی برای نهمین دوره دریافت جایزه‌ «دکتر رضا داوری‌ اردکانی» فیلسوف برجسته ایرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد ممتاز دانشگاه تهران را اعلام کرد.  این مرکز همه ساله به منظور تقدیر از پژوهش‌های دانشجویان دکتری رشته‌ فلسفه، با مشاوره، هم‌فکری و حمایت معنوی دکتر رضا داوری‌ اردکانی، و با […]