img
img
img
img
img
مطالب با کلیدواژه:مهدی چمران
مهندس چمران از مؤسسه شهرکتاب بازدید کرد

9 اسفند 1401

رئیس شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: روزهای پنجشنبه فرصت خوبی است که از مناطق و مراکز فرهنگی شهرتهران بازدید کنم و با صاحبان حرف و مؤسسان و دست‌اندرکاران مختلف اقتصاد شهری گفت‌وگو کنم و گرایش خودم نیز به حوزه‌های فرهنگی است. پنجشنبه چهارم اسفند ماه ساعت ۱۱ صبح مهندس مهدی چمران در یک بازدید سرزده […]