کد مطلب: ۱۳۱۱۹
تاریخ انتشار: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

تاریخ بازماندن از بشربودگی

نخستین جلسه‌ی دوره‌ی آموزشی «ما و ضرورت بازاندیشی مفهوم غرب‌زدگی» روز چهارشنبه ۲۷ تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. این دوره به صورت سمینارهایی گفت‌وگویی میان آیدین کیخانی و نوید نادری اجرا می‌شود و در چهار جلسه به مقدمات و سپس مرور مفهوم غرب‌زدگی در آثار جلال آل احمد، داریوش شایگان و داریوش آشوری اختصاص یافته است. 

   مدرسان در ابتدای این جلسه، کارکرد «مفاهیم» را در نگریستن به جهان و اندیشیدن به آن کلیدی توصیف کردند. با همین پیش‌انگاشت، مفاهیم «غرب‌زدگی» و «ما» را محور اصلی مباحث دوره عنوان کردند. با مرور مفاهیم اینچنینی در زبان فارسی، «غرب‌زدگی» را یکی از مهم‌ترین مفاهیم فلسفی-اجتماعی شکل گرفته در این زبان دانستند. به این نکته اشاره کردند که ناخوانده ماندن قوی‌ترین تداعی این مفهوم؛ یعنی کتاب «غرب‌زدگی» جلال آل احمد در میان متخصصان و متفکران این حوزه بسیار تأمل‌برانگیز است. از سوی دیگر، آگاهی از نحوه‌ی شکل‌گیری مفهوم «ما» به‌منزله‌ی شرق در مقابل غرب را واجد نقشی اساسی در ادراک ما از خود در جهان دانستند. بدین ترتیب، ضرورت مرور این مفهوم فلسفی ـ اجتماعی را در میان آثار متفکران ایرانی توجیه کردند.

   این دو با توافق بر پی‌گیری رویکرد ماتریالستی ـ یا به بیان دیگر بیان از طریق مفهوم زیربنای مارکسی ـ برای تبیین چگونگی شکل‌گیری مفاهیم «مدرنیت» و «غرب»، مسائلی چون تأثیر تغییر جهان اندیشگی انسان غربی با کشف قاره‌ی امریکا و از این‌رو، خارج شدن فهم انسان غربی از محور مکان و جایگشت آن در محور زمانی؛ همسویی‌های نظری برخی از اندیشمندان غربی با اصالت سود و سر برآوردن برده‌داری نوین با رویکرد انسان‌زدوده و کالاپندار به برده را برشمردند. بدین ترتیب، تهاجم گسترده‌ی پس پرده‌ی این دگرگونی را برجسته کرده و سویه‌ی دیگر «اسطوره‌ی غرب» و «بشر» به معنای انسان غربی را آشکار ساختند.  

این دوره‌ی آموزشی روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود و حضور در آن نیازمند ثبت‌نام است.

 

کلید واژه ها: آیدین کیخایی - نوید نادری -
0/700
send to friend
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST