img
img
img
img
img
مهندس چمران از مؤسسه شهرکتاب بازدید کرد

مهندس چمران از مؤسسه شهرکتاب بازدید کرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: روزهای پنجشنبه فرصت خوبی است که از مناطق و مراکز فرهنگی شهرتهران بازدید کنم و با صاحبان حرف و مؤسسان و دست‌اندرکاران مختلف اقتصاد شهری

گفت‌وگو کنم و گرایش خودم نیز به حوزه‌های فرهنگی است.

پنجشنبه چهارم اسفند ماه ساعت ۱۱ صبح مهندس مهدی چمران در یک بازدید سرزده به مؤسسه شهرکتاب آمد و با مدیرعامل مؤسسه غیرانتفاعی شهرکتاب و دست‌اندرکاران فروشگاه مرکزی گفت‌وگو کرد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب سیاست‌ها و رویکرد فرهنگی شورای شهر تهران، بازدیدهای خود را از بنگاه‌های فرهنگی بیشتر کرده است و این اقدام زمینه‌ساز این شده است تا بیش از گذشته در جریان مشکلات شهری و اقتصاد فرهنگ و مسائل و چالش‌های بخش خصوصی فرهنگ به خصوص مجموعه‌هایی مانند شهرکتاب قرار گیرند و به گره‌گشایی از مشکلات پیش‌روی اهل فرهنگ کمک شایانی کنند. در این دیدار مهدی فیروزان مدیرعامل مؤسسه شهرکتاب با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش خصوصی فرهنگ در سال‌های کرونا و پس از آن و همچنان در بحران‌های اقتصادی دو سال اخیر خواستار حمایت بیشتر مدیریت شهری از کسب‌وکارهای فرهنگ بخش خصوصی شد.