img
img
img
img
img
گزارش تصویری رونمایی از کتاب «سفر نظریه‌ها» در شهرکتاب تجریش

گزارش تصویری رونمایی از کتاب «سفر نظریه‌ها» در شهرکتاب تجریش

مراسم رونمایی از کتاب «سفر نظریه‌ها» دوشنبه ۲۴ مرداد در شهر کتاب تجریش برگزار شده است. عباس کاظمی استاد دانشگاه و جامعه شناس نویسنده این کتاب است و در این نشست، حسن محدثی جامعه‌شناس و شیوا علینقیان انسان‌شناس فرهنگی به نقد و بررسی این کتاب پرداخته‌اند.

موضوع این کتاب مواجهه ما ایرانیان با نظریه‌ها در چهارچوب استعاره سفر است. در این سفر، نه تنها راوی، نظریه را همچون مسافری در نظر می‌گیرد که تجربه‌هایش از سفر را در قالب نظریه باز می‌گوید، بلکه نظریه نیز همچون کاشف و توریست به سرزمین‌های گوناگون سفر می‌کند و در مواجهه با زمینه‌های متفاوت باز تفسیر می‌شود و تغییر می‌کند.

کتاب حاضر از ایده سفر نظریه‌ها دفاع می‌کند، بدین معنا که فهم نظريه‌ها مستلزم نوعی سفر با مختصاتی است که در فصول کتاب بدان اشاره می‌شود. هدف مولف نه نقد نظریه‌های غربی است و نه دفاع از آنها، بلکه موضوعی که مولف امیدوار است بدان توجه دهد، شیوه مواجهه خلاقانه با نظریه‌هاست و اینکه راوی نظریه باید خود همانند مسافری باشد که تجربه‌های خود و جامعه خود از سفر را درون یک نظریه برای ما بازگو کند.

تصاویر زیر بخش‌هایی از مراسم رونمایی این کتاب را نمایش می‌دهند.