img
img
img
img
img
برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «پروپاگاندا» در شهرکتاب ساری

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «پروپاگاندا» در شهرکتاب ساری

نشست نقد و بررسی کتاب «پروپاگاندا»، تألیف ادوارد برنیز عصر چهارشنبه ۲۹ فروردین، با حضور طه رادمنش، مترجم کتاب، در شهرکتاب ساری برگزار شد.

در این نشست محورهایی همچون اهمیت تاریخی کتاب پروپاگاندا و تأثیر این کتاب و نوع تفکر نویسنده‌ی آن بر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان بررسی شد. پروپاگاندا و سینما، پروپاگاندا و زنان، پروپاگاندا و نژادپرستی، پروپاگاندای جنگی و پروپاگاندای کمونیستی و فاشیستی نیز دیگر موضوعات موردبحث در این نشست بودند.

رادمنش در این نشست با اشاره به‌اینکه در آستانه صدمین سال انتشار این کتاب قرار داریم، گفت: با توجه به این‌که به صِرف گذشت سالیان دراز، بسیاری آثار فراموش شده‌اند اما اثری که مرتب بازخوانی می‌شود در شاخه آثار کلاسیک قرار می‌گیرد.

وی افزود: نویسنده پروپاگاندا در ۲۷ کودتا نقش مستقیم داشت و تقسیم‌کار می‌کرد، سازمان و ساختمان را شکل داد و به سمت جابه‌جایی سیاست باتوجه به آگاهی از ظرفیت توده‌ها رفت.

مترجم کتاب درباره شکست پروپاگاندا اظهار کرد: هر پروپاگاندایی محکوم به شکست نیست، اما به اعتقاد نویسنده، شکست یا پیروزی آن مهم نیست، تأثیر در لحظه آن مهم تلقی می‌شود و به میانجی ابزار و رسانه‌ای که بیشتر با توده ارتباط برقرار می‌کند، پروپاگاندا اثر بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه در زمان تألیف کتاب، رسانه دیجیتال وجود نداشت اما نویسنده با نگاه به آینده، به ساخت آن‌ها در آینده اندیشیده بود، افزود: ضمن اینکه پروپاگاندای دیجیتالی امروز، آخرین پروپاگاندایی است که با آن مواجه هستیم، به میانجی انفجار اطلاعات، این نوع پروپاگاندا نوید این را داد که مردم می‌توانند نقش مستقیم و اثرگذار داشته باشند اما در عمل چنین نشد و امروز این گروه مرجع، سلبریتی‌ها هستند. پروپاگاندا با تغییر زنده است و جایی که نتواند بازتکرار شود، به شکست محکوم است.

همچنین پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان، بخش پایانی این نشست و گفتگو را تشکیل داد.