img
img
img
img
img
بررسی پنج اقلیم حضور در شهرکتاب ایرانشهر

بررسی پنج اقلیم حضور در شهرکتاب ایرانشهر

شهرکتاب ایرانشهر در یکی دیگر از رویدادهای «دوشنبه‌های ایرانشهر» این هفته به خوانش و بررسی کتاب «پنج اقلیم حضور» نوشته داریوش شایگان می‌پردازد. این نشست با روز ملی خیام نیشابوری و فردوسی توسی متقارن است. کتاب پنج اقلیم حضور را انتشارات فرهنگ معاصر چاپ کرده است و داریوش شایگان اندیشمند فقید ایرانی در این اثر به ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی، روانی و سیاسی فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ پرداخته است.

پنج اقلیم حضور را از شهرکتاب آنلاین بخرید اینجا
یا تلفنی سفارش دهید اینجا

برچسب‌ها: