img
img
img
img
img
مطالب با کلیدواژه:شهر کتاب
هفت نکته کاربردی برای کتاب‌بازها

16 شهریور 1401

شاید شما هم بر این نظر باشید که کار در کتابفروشی، کاری رویایی است که البته حق با شماست و این کار مهم و بزرگی است. اما نمی‌توان گفت که با کار ساده‌ای مواجه خواهیم بود یا کار ما فقط چرخش در بوستان کتاب و مصاحبت با این یار مهربان خواهد بود و گاهی از […]