img
img
img
img
img

شهرکتاب ایلام

  • مدیر فروشگاه: شکیبا عزیزبیگی
  • نشانی: ایلام، بلوار آزادی، ابتدای خیابان آزادی ۹
  • كدپستی: ۶۹۳۱۴۱۳۹۹۶
  • شماره تلفن:  ۰۸۴۳۲۲۲۱۲۱۳
  • شماره نمابر:  -
  • نشانی پست الكترونیك: ilam@bookcity.org
  • ilambookcity

نقشه دسترسی به فروشگاه:

تصاویری از فروشگاه:

اخبار فروشگاه:

  گزارش تصویری | بازدیدهای گروهی دانش‌آموزان از شهرکتاب ایلام

کتابفروشی و به ویژه شهرکتاب از آن جمله مراکزی است که مراجعه به آن هم به تنهایی خوب است و هم در جمع و به همراه دوستان. وقتی که تنها به کتابفروشی می‌رویم بیشتر کتاب‌های مورد سلیقه خودمان را ورق می‌زنیم و اعماق تازه‌ای را کشف می‌کنیم. اما وقتی که با دوستی به کتابفروشی می‌رویم […]

  بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام از شهرکتاب ایلام

به گزارش ایبنا، علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ ایلام، به همراه معاون فرهنگی و رسانه‌ای و کارشناسان روابط عمومی و چاپ و نشر این اداره کل، از شهر کتاب ایلام بازدید کردند. در این بازدید شکیبا عزیزبیگی، مدیر شهرکتاب ایلام، گزارشی از روند فعالیت و برنامه‌‌‌های این مجموعه فرهنگی ارائه داد و گفت: […]

  دیدار انجمن‌های علمی از شهرکتاب ایلام، ظهور الگوهایی تازه برای همکاری

ارتباط میان شهرکتاب و دیگر نهادهای شهر و به‌ویژه مراکز علمی و دانشگاهی فعال در شهر از آن جمله فعالیت‌های مفید و مولدی است که نتایج آن علاوه بر دانشگاه و شهرکتاب، به کلیت جامعه می‌رسد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه ایلام در روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ اعضای انجمن‌های علمی دانشگاه ایلام از شهرکتاب […]