img
img
img
img
img
دیدار انجمن‌های علمی از شهرکتاب ایلام، ظهور الگوهایی تازه برای همکاری

دیدار انجمن‌های علمی از شهرکتاب ایلام، ظهور الگوهایی تازه برای همکاری

ارتباط میان شهرکتاب و دیگر نهادهای شهر و به‌ویژه مراکز علمی و دانشگاهی فعال در شهر از آن جمله فعالیت‌های مفید و مولدی است که نتایج آن علاوه بر دانشگاه و شهرکتاب، به کلیت جامعه می‌رسد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ایلام در روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ اعضای انجمن‌های علمی دانشگاه ایلام از شهرکتاب ایلام بازدید کردند و  با مدیران شهرکتاب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این برنامه خانم عزیزبیگی مدیر مجموعه فرهنگی شهرکتاب ایلام در خصوص اهداف و مأموریت‌های فرهنگی شهرکتاب توضیحاتی کاربردی ارائه کرد و آمادگی این شعبه از شهرکتاب را برای انجام فعالیت‌های مشترک با دانشگاه و انجمن‌های آن اعلام کردند. از جمله مهم‌ترین این فعالیت‌ها، آماده‌سازی فضاها و شرایط برای برگزاری نشست‌های تخصصی در مکان مجموعه شهرکتاب اعلام کردند.

در ادامه آقای اشکان بهادری دبیر انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی ضمن تشکر از حسن تعامل مدیریت شهرکتاب، بر گسترش ارتباطات فرهنگی دانشجویان و مراکز فرهنگی جهت تعمیق فرهنگ مطالعه و پژوهش تأکید کردند.

همچنین آقای محمد سعید شاه محمدی دبیر کانون آسیب‌شناسی اجتماعی دانشگاه ایلام با تشکر از میزبانی خوب مسئولین مجموعه شهرکتاب ایلام، به وضعیت مطلوب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام اشاره کرد و یادآور شد: محیط دانشگاه بهترین فرصت برای تمرین کار گروهی و مدیریتی برای دانشجویان است، که خوشبختانه کانون آسیب‌شناسی دانشگاه که موفق به جذب دهها تن از دانشجویان برای فعالیت شده است.

در ادامه این برنامه، اعضای انجمن از کتاب‌ها و اقلام فرهنگی ارائه شده بازدید کرده و در پایان نشست مشترک اعضای انجمن با دست اندرکاران مجموعه فرهنگی شهرکتاب برگزار گردید.

به این ترتیب، شهرکتاب ایلام توانسته است الگویی کاربردی برای تعامل با مراکز دانشگاهی و دانشجویی فراهم آورد که قابل الگوبرداری در دیگر فروشگاه‌ها و مراکز فرهنگی است.

برچسب‌ها:,