img
img
img
img
img
گزارش تصویری | بازدیدهای گروهی دانش‌آموزان از شهرکتاب ایلام

گزارش تصویری | بازدیدهای گروهی دانش‌آموزان از شهرکتاب ایلام

کتابفروشی و به ویژه شهرکتاب از آن جمله مراکزی است که مراجعه به آن هم به تنهایی خوب است و هم در جمع و به همراه دوستان.

وقتی که تنها به کتابفروشی می‌رویم بیشتر کتاب‌های مورد سلیقه خودمان را ورق می‌زنیم و اعماق تازه‌ای را کشف می‌کنیم. اما وقتی که با دوستی به کتابفروشی می‌رویم کتاب‌های تازه‌ای کشف می‌کنیم که شاید به تنهایی نمی‌دیدیم.

چند تصویر از بازدید گروه‌هایی از دانش‌آموزان از شهرکتاب ایلام در اینجا می‌آید. به نظر شما هر کدام از بچه‌ها چند کتاب جدید کشف کرده‌اند؟

برچسب‌ها:,