کد مطلب: ۴۷۳۹
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳

زلف پریشان و تارک بشکافته

بیست و چهارمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی حافظ در روز چهارشنبه ۲۵ تیر و اول مرداد، ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر حسن بلخاری برگزار می‌شود. در این درس‌گفتار با استناد به بیت «از خلاف‌آمد عادت بطلب کام که من/ کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم»، مفهوم فلسفی و عرفانی «خلاف‌آمد عادت» مورد بحث قرار می‌گیرد. به ویژه در ارتباط با روایتی که پیامبر (ص) با خطاب قرار دادن امیرالمونین او را از رفتن به راه کسانی که به انواع بر و نیکویی به خدا تقرب می‌جویند بازداشته و او را به تقرب به خدا از طریق عقل فرا می‌خواند.
علاقه‌مندان به حضور در این درس‌گفتار می‌توانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم مراجعه کنند.

0/700
send to friend
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST